2018 йилнинг 2 июнь куни “ЙИЛНИНГ ЭНГ ФАОЛ ЁШ ОЛИМИ” курик танловининг шахар боскичи

2018 йилнинг  2 июнь куни  “ЙИЛНИНГ ЭНГ ФАОЛ ЁШ ОЛИМИ” курик-танловининг шахар боскичи булиб утди. Танлов кизгин бахс-мунозаралар ва  илмий дебатлар асосида уюштирилди. Хакамлар хайъатининг карорига кура совринли уринлар куйидагича таксимланди:
1- урин:      УзР ФА Механика  ва  иншоотлар  сейсмик мустаҳкамлиги  институти катта илмий ходими Ан Екатерина;
2-урин:        УзР ФА Шаркшунослик  институти катта илмий ходими Назирова Хилола;
3-урин:        Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат Техника университети укитувчиси Рахимова Латофатхон Собиржоновна

лойик деб топилдилар