Конференциялар

Yosh olimlar konferensiyasi ma’ruza tezislari to’plamlari

 

1. «Fan va ta’limni rivojlantirishda yoshlarning o‘rni» Respublika ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami -2017 yil 24 noyabr. 

Yuklab olish(.pdf ~10,3 mb)

2. "XXI asr - intellektual yoshlar asri" mavzusidagi Respublika ilmiy va ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami - 2018 yil 30 mart. 

Yuklab olish(.pdf ~3,5 mb)