Yangiliklar

2018 йилнинг 20 декабрь куни УзР ФА Навоий булими билан хамкорликда илмий-амалий конференция булиб утади 2018 йилнинг 20 декабрь куни УзР ФА Навоий булими билан хамкорликда илмий-амалий конференция булиб утади
2018 йилнинг 20 декабрь куни УзР ФА Навоий булими билан хамкорликда илмий-амалий конференция булиб утади
III Всероссийский Форум тюркской молодёжи "Золото тюрков" (16-20 сентября 2018 года) III Всероссийский Форум тюркской молодёжи "Золото тюрков" (16-20 сентября 2018 года)
Шу йилнинг 16-20 сентябрь кунлари УзР ФА Ёш олимлар кенгаши делегацияси Россиянинг Калуга шахридаги "Этномир" шахар-паркида булиб утган туркий тиллар халкларининг III-Форумида иштирок этиб кайтди.
27 дан 28 утар кечаси гузал ой тутилиши кузатилди 27 дан 28 утар кечаси гузал ой тутилиши кузатилди
В ночь с 27 на 28 июля произошло затмение прекрасной луны
УзР ФА нинг 75 йиллигига багишлаб 2018 йилнинг 23 ноябрь куни илмий-амалий конференция булиб утади. УзР ФА нинг 75 йиллигига багишлаб 2018 йилнинг 23 ноябрь куни илмий-амалий конференция булиб утади.
УзР ФА нинг 75 йиллигига багишлаб 2018 йилнинг 23 ноябрь куни илмий-амалий конференция булиб утади.
2018 йилнинг  2 июнь куни  “ЙИЛНИНГ ЭНГ ФАОЛ ЁШ ОЛИМИ” курик танловининг шахар боскичи 2018 йилнинг 2 июнь куни “ЙИЛНИНГ ЭНГ ФАОЛ ЁШ ОЛИМИ” курик танловининг шахар боскичи
2018 йилнинг 2 июнь куни “ЙИЛНИНГ ЭНГ ФАОЛ ЁШ ОЛИМИ” курик-танловининг шахар боскичи булиб утди.