Yangiliklar

III Всероссийский Форум тюркской молодёжи "Золото тюрков" (16-20 сентября 2018 года) III Всероссийский Форум тюркской молодёжи "Золото тюрков" (16-20 сентября 2018 года)
Шу йилнинг 16-20 сентябрь кунлари УзР ФА Ёш олимлар кенгаши делегацияси Россиянинг Калуга шахридаги "Этномир" шахар-паркида булиб утган туркий тиллар халкларининг III-Форумида иштирок этиб кайтди.
2018 йилнинг 23 ноябрида УзР ФАнинг Навоий булимида илмий амалий конференция булиб утади 2018 йилнинг 23 ноябрида УзР ФАнинг Навоий булимида илмий амалий конференция булиб утади
2018 йилнинг 23 ноябрида УзР ФАнинг Навоий булимида илмий амалий конференция булиб утади.
27 дан 28 утар кечаси гузал ой тутилиши кузатилди 27 дан 28 утар кечаси гузал ой тутилиши кузатилди
В ночь с 27 на 28 июля произошло затмение прекрасной луны
УзР ФА нинг 75 йиллигига багишлаб 2018 йилнинг 23 ноябрь куни илмий-амалий конференция булиб утади. УзР ФА нинг 75 йиллигига багишлаб 2018 йилнинг 23 ноябрь куни илмий-амалий конференция булиб утади.
УзР ФА нинг 75 йиллигига багишлаб 2018 йилнинг 23 ноябрь куни илмий-амалий конференция булиб утади.
2018 йилнинг  2 июнь куни  “ЙИЛНИНГ ЭНГ ФАОЛ ЁШ ОЛИМИ” курик танловининг шахар боскичи 2018 йилнинг 2 июнь куни “ЙИЛНИНГ ЭНГ ФАОЛ ЁШ ОЛИМИ” курик танловининг шахар боскичи
2018 йилнинг 2 июнь куни “ЙИЛНИНГ ЭНГ ФАОЛ ЁШ ОЛИМИ” курик-танловининг шахар боскичи булиб утди.